Анкети

Уважаеми клиенти на КИК Дизайн ООД, в отговор на непрекъсната работа на екипа на фирмата за подобряване на обслужването и подобравянето на услигите, които ви предлагаме и като част от интегрираната система за управление на фирмата по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 се обръщаме към вас с молба да отделите няколко минути от личното си време и да отговорите на въпросите в двете анкетни карти, които ви предлагаме. Това е от изключително важно значение за нас, тъй като държим да знаем вашето мнение и оценка на нашата дейност.

На разположение са две анкетни карти:

Очакваме вашите мнения, предложения, критики и препоръки на e-mail: customer@kik-bg.net !

Media Coverage
Press publications-related activities of KIK Design Ltd.
Careers

We at KIK Design Ltd. we believe that in order to offer high quality and beautiful buildings, excellent service and providing better services need a team of specialists who can know and strive to meet customer requirements. The successful candidate for us is a combination of knowledge, skills and willingness to work. Here you can learn about the vacancies at KIK Design Ltd.!

::: There are currently no positions available for work in KIK Design Ltd. :::

TUV logo

   Protected by Copyscape Web Plagiarism Software